เป้าหมายไทเทเนียมถูกส่งไปยังกว่างโจว

กลุ่ม เป้าหมายไทเทเนียม ได้รับการจัดส่งปลายทางกว่างโจว

ชื่อผลิตภัณฑ์: เป้าหมายไทเทเนียม

ปริมาณ: 15 ชิ้น

เวลาส่ง: 12nd-3-2019  钛靶材8

钛靶材4钛靶材发货