ไทเทเนียมแอโนดถูกส่งไปยังรัสเซีย

ชุด ไทเทเนียม แอโนด ถูกส่งไปยังปลายทางรัสเซียแล้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์: Titanium Anodes

ปริมาณ: 5 ชิ้น

เวลาส่ง: 10th-3-2019  


检验阳极3发货