จาน Nitinol ถูกส่งไปยังกวางโจว

ชุด จาน Nitinol   ได้รับการจัดส่งปลายทางกว่างโจว, จีน

ชื่อสินค้า: Nitinol Plate

ปริมาณ: 3 ชิ้น

เวลาส่ง: 3nd-3-2019  镍钛板5

检验

发货